Om KMV

Historia

Kils Motor Veteraner bildades i februari 2014 av ett gäng motorintresserade personer. Tanken med föreningen är att samla motorintresserade i alla åldrar för att träffas och umgås för att dela med sig av erfarenheter, idéer och allt annat där emellan som är fordonsrelaterat.


Bli medlem i klubben

Alla som vill får bli medlemmar i klubben.
Det finns två typer av medlemskap; enskild medlem och
familje medlemskap. I familje medlemskap ingår alla i
familjen som bor "under samma tak".

Enskild medlem kostar 250:- för år 2020.
Familje medlemskap kostar 350:- för år 2020.

Man betala till klubben genom Plusgiro eller via Swish.

När betalning sker ska man ange sitt namn i
meddelandefältet för att vi ska kunna se vem som betalat!

Plusgiro: 746743-4
Swish: 123 241 9471


Styrelse

KMVs styrelse 2020 består av

Ordförande: Lars Larsson
Vice ordförande: Bertil Melin
Sekreterare: Thomas Säwe
Kassör: Lars Larsson (Vikarierande)

Styrelseledamöter:
Gunnar Magnusson
Rune Olsson
Lennart Petterson
Margareta Christensson
Robin Högberg

Suppleanter:
Leif Karlsson
Per Erik Jonsson
Peter Hallqvist

Revisorer:
Bengt Nilsson
Mats Bergström

Valberedning:
Johnny Skytte
Kenneth Zetterlund

Klubbstugetomte:
-

Webmaster:
Robin Högberg

Kontakt

Vill ni kontakta oss på KMV kan ni göra det via telefon eller mail.
Vi finns även på Facebook:

https://www.facebook.com/kilsmotorveteranerkmv

Frågor angående klubben:

Lars Larsson (Ordförande,kassör, medlemskap)

644larsson@gmail.com

Frågor angående hemsidan:

Robin Högberg (webmaster)
0702456270
kontakt@kilsmotorveteraner.se


Hitta till oss!

Ni hittar våran klubbstuga på Snickerigatan i Kil.

© Copyright Kils Motor Veteraner